Goigs a sant Ignasi de Loiola

GOIGS EN LLAHOR DEL GRAN PARE Y PATRIARCA SANT IGNASI DE LOYOLA, FUNDADOR DE LA COMPANYÍA DE JESUS. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 31 DE JURIOL. Any 1871.

Sant Ignasi de Loiola

Per cap de sa Companyía
Jesucrist vos escollí:
Fins á l'hora de morí
Siau, Ignasi, nostra guia.

De cristians pares nascut
En lo castell de Loyola,
En la noblesa espanyola
Prompte foreu conegut.
Al comptar vostres fets d'armes
Vostre pit d'ergull s'omplia.

Un eczèrcit molt nombrós
Dins de Pamplona us sitia;
Vostre ardor y valentía,
Detura 'l francés furiós:
Mes, del combat vos aparta
La terrible artilleria.
...
Los Manresans agrahits
Brillans temples vos dedican
Y vostres fets glorifican
En sos cors molt ben escrits:
De la Religió alcansaunos
La santa sabiduria.

Font: bibliogoigs


Comentaris