Goigs a sant Eteri. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE SANT ETERI, MARTIR, PRIMER BISBE DE BARCELONA. LA SEDE DEL QUAL FOU LA CATACUMBA BAIX LA ACTUAL IGLESIA DELS SANTS JUST Y PASTOR. SA FESTA EN LO DIA 4 DE MARS.

Sant Eteri de Barcelona

Puix foreu primer Pastor
del barceloní bisbat:
Etéri, mártir sagrat
perserveunos del error.

Segons la tradició
que de molts sigles se veu,
foreu de rassa juheu
pero grech de nació,
de Moysés la religió
observabau ab rigor.
...
Del bisbat que gobernáreu,
essent son prelat primér,
y evangélich pregonér
per Jesucrist conquistáreu,
feu de la fé que hi plantáreu
may decayga lo fervor.

De Barcelona Pastor
per Sant Jaume consagrat:
Etéri, mártir sagrat,
deunos amparo y favor.


Segons la llegenda Eteri hauria estat deixeble de Sant Jaume el Major, amb qui hauria arribat a Barcino cap a l'any 37. Abans de marxar a predicar per la resta d'Hispània, sant Jaume el va nomenar cap de la comunitat cristiana de la ciutat. Eteri hauria instal·lat la seu a l'indret on l'apòstol havia predicat, l'actual lloc on és l'Església dels Sants Just i Pastor.

Comentaris