Goigs a sant Joan almoiner. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS DE SANT JOAN ALMOINER, PATRIARCA DE ALEXANDRÍA, LA MÁ ESQUERRA Y LO ROSARI DEL QUAL SE VENERAN EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE VICH. ES SA FESTA EN LO DIA 23 DE JANER. Any 1873.

Sant Joan l'almoiner (Joan V d'Alexandria)

Puig dels pobres váreu ser
pare amant y cuydadós:
vostre auxili piadós
déunos Joan Almoyner.

Casa noble y opulent
en Amatha vos tinguéreu,
y del Senyor resolguéreu
ser fidelissim sirvent;
de virtuts un rich verger
vos formá l' Totpoderós.
...
Vostra má esquerra y rosari
Vich guarda en sa catedral,
deslliureula de tot mal
y de tot succés contrari;
siáu escut verdader
del qui os demana socós.

Perque de goig durader
en lo cel gosém ab vos:
vostre auxili piadós
déunos Joan almoyner.


Armari-reliquiari a la sagristia major de la Catedral de Vic amb les relíquies de sant Joan almoiner.
Foto i més informació: Joan Arimany i Juventeny.

Catedral de Vic. Foto: Josep Maria.

Comentaris