Goigs a sant Aaron

GOIGS EN LLAHOR DE SANT AARON PRIMER SACERDOT DEL ÓRDE LEVITICH EN ISRAEL. LA SEVA MEMORIA EN LO DIA 1 DE JULIOL. Any 1887.

Sant Aaron primer summe sacerdot d'Israel

Puig os elegí 'l Senyor
gran sacerdot d' Israel:
Sant Aaron dret al Cel
siáu nostre conductor.

De la tribu de Leví,
fill d' Amram y Jocabet,
en Egipte 'l jou estret
d' esclau vàreu vos sufrí,
ab que á Israel afligí
de Faraó 'l dur rigor.
...
Desde 'l Seno de Abrahám
pujáreu al Cel gloriós,
ahont sóu ab Déu poderós,
per aixó ferms esperám
que si ab fé vos invocám
ohiréu nostre clamor.

Grant sacerdot del Senyor
os venera 'l poble fiel:
San Aaron dret al Cel
siáu nostre conductor.Comentaris