Goigs al Papa sant Agató

GOIGS DEL GLORIÓS S. AGATÓ PAPA Y CONFESSOR. SA FESTA EN 10 DE JANER. Any 1892. 

El Papa sant Agató

Puig de nostra Religió
foreu Vos sumo Pastor:
Siáu nostre protector
gloriós Sant Agató.

En Sicilia habent nat,
foreu ja desde petit
Entre 'ls demés distingit
per la vostra humilitat,
dulzura y suavitat,
y á tot bé inclinació.
...
Taumaturgo os nomenáren
pels mólts miracles que féreu,
ja que tal poder tinguéreu
ab los que vos invocaren
lo favor que élls alcansáren
logrém en tota ocasió.

Puig del Cel en la regió
sou vos felís morador:
Siáu nostre protector
gloriós Sant Agató.

Comentaris