Goigs a sant Tirs. Pinell de Solsonès (Solsonès, Lleida).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT TIRS QUE ES VENERA EN SA PRÒPIA CAPELLA EN LO TERME Y PARROQUIA DE PINELL. SE CELEBRA SA FESTA LO 28 DE JANER.

El màrtir sant Tirs

Puig en lo cel y en la terra
Tals honors habeu lograt:
Siau nostre protector,
Gloriós Tirs, Mártir sagrat.

Aumentá vostra noblesa
De llinatge, que heretareu,
La santa fe que abrassareu,
Defentsantla ab gran firmesa:
Per ella ab molta prestesa
Habeu del mon triumfat.
...
En dolors y en malalties
Y en totes necessitats
No ens deixeu desconsolats;
Oiu les oracions pias
Que vos fem en nostres dias:
Puix que sou nostre advocat.


Capella de Sant Tirs de Pinell de Solsonès
S'hi celebra l'aplec durant la segona Pasqua
Foto: Solde


Comentaris