Goigs a sant Germà de París

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS SANT GERMÁ, BISBE DE PARIS Y CONFESOR, QUAL FESTA CELEBRA L'IGLESIA LO DIA 28 DE MAIG. Any 1868.

Sant Germà de París

Puig que Deu son gran tresor
ens dona per vostra má,
siau nostre protector
gloriosissim S. Germá.

Encara la llum del sol
vostres ulls no habian vist,
qu' ab acort cruel y trist
privarse del dols consol
d'estrenyeus dintre ls' seus brassos
la vostra mare pensá.
...
Del pecat entre los brassos
estém fortament lligats
sens poder ser deslliurats
de sos funestos abrassos,
sols á vos recorreguent
gracia ab Deu podem trová.Comentaris