Goigs a sant Guillem de Bourges o "sant Gem"

GOIGS DEL GLORIÓS BISBE Y CONFESSOR SANT GEM. Any 1892.

Sant Gem (Guillem de Bourges) es celebra el 10 de gener

Ab fe y puresa de cor
vostre favor reclamem:
Siau nostre intercessor,
gloriós bisbe Sant Gem.

En Brigia, noble ciutat,
visquereu molt santament
servint á l'Omnipotent
ab molta fidelitat:
feu, donchs, que ab igual amor
nosaltres lo serviem.
...
Los que mal de coll pateixen,
ó se troban desmenjats,
promptament quedan curats
si á vostres peus se rendeixen.
Vos que sou l' únich tresor
feu de pobresa 'ns lliurem.
...
Alcanseu, Sant protector,
lo que demanat habem:
Siau nostre intercessor,
gloriós bisbe Sant Gem.Comentaris