Goigs del beat Amadeu de Savoia

GOIGS EN HONOR DEL BTO. AMADEO, DUCH DE SABOYA. CUAL FESTA CELEBRA LA IGLESIA LO DIA 31 DE MARS*.
*Actualment es celebra el 30 de març.

Puig que corona cenyiu
En la Patria sacrosanta:
Pregau per 'l Papa cautiu
Y de Deu l' Iglesia santa.

En Tournon, lloch delitós,
De nobles pares nasquereu;
Y la mare que tinguereu
Volgué fosseu molt piadós;
Parlantvos ab gran fervor
Del cel que tant vos encanta.
...
Puig sempre vos va compaurer
Lo per los pares pactat,
Que als disset anys de edat
Matrimoni vau contraurer:
Vostra muller fou Violant
Piadosa y de Fransa infanta.
...
Comentaris