Goigs a sant Romuald. Sant Miquel de Cuixà, a Codalet (Conflent).

GOIGS DE SANT ROMUALT, ABAT Y FUNDADOR DE LA ORDE DE MONJOS CAMALDULENSES, MONJO QUE FOU DEL MONASTIR DE S. MIQUEL DE CUXÁ, EN LO CONFLENT, AHONT ES VENERAT. LA IGLESIA CELEBRA SA FESTIVITAT EN LO DIA 7 DE FEBRER*. Any 1873.
*Actualment es celebra el 19 de juny.

Restaurador mòlt zelós
del esperit monacal:
Lliuráunos sempre de mal
Sant Romualt gloriós.

Ravena il·lustre ciutat,
fill de sos Duchs vos honrá,
com al pare os criticá
per ser al vici entregat,
fins que lo Totpoderós
vos cridá ab toch especial.
...
Pere Urcéol, que abdicá
de Venecia lo ducat,
ab vos vingué acompanyat
á ferse monjo en Cuxá;
en eix punt portáreu vos
una vida angelical.
...
Puig sou astre lluminós
de la Iglesia Universal:
Lliuráunos sempre de mal
Romualt abat gloriós.


Comentaris