Goigs al Papa beat Urbà V

GOIGS EN LLAHOR DEL BEATO URBÁ QUINT PAPA Y CONFESSOR, BEATIFICAT PER PIO IX. SA FESTA EN 19 DE DESEMBRE. Any 1888.

El Papa beat Urbà V

Ja que los drets del Papat
defensáreu ab ardor:
Déunos Urbá ferm valor
contra 'ls tirs de la impietat.

Nasquéreu en Gevaudan
de la familia Grimoart,
desde noy, la millor part
en lo amor diví buscant,
aparexiau ja gran
y en la virtut avansat.
...
Vencent tota oposició,
los drets papals vindicáreu,
la sede á Roma tornáreu,
deixant bisbat á Avinyó;
donà vostre zel y unció
á Italia tranquilitat.
...Comentaris