Goigs a sant Julià. Age, a Puigcerdà (Cerdanya, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTIR SANT JULIÁ, PATRÓ D'AJA

Sant Julià

El devot que en Vos confia
de tot mal sia guardat.
Siau nostra llum i guia,
Julià, màrtir sagrat.

Gran fou vostra humilitat
sent de ilustres pares fill;
de ciència i castedat
sou clara llum i espill;
tinguereu sempre per vil
aquest nom plé de maldat.
...
El poble d'Aja us venera
per Titular y Patró,
en vostres medis espera
una gran consolació;
el remei de Vos confía
en tota necessitat.

De Jesús, fill de Maria
en el Cel sou molt amat.
Siau nostra llum i guia,
Julià, màrtir sagrat.


Església de Sant Julià d'Age
Foto: Castellbo


Comentaris