Goigs a sant Gervasi i Protasi. Gavet de la Conca i Llimiana (Pallars Jussà, Lleida)

GOIGS DELS GLORIOSOS MARTYRS SANT GERVÁS Y SANT PROTÁS, VENERATS EN LA ERMITA DELS DITS SANTS, EN LO TERME Y PARROQUIA DE LA VILA DE LLIMIANA*, BISBAT DE URGELL. Any 1881.
*El 1904 consta com a capella de Sant Miquel de la Vall (Gavet de la Conca), tot i que la dependència administrativa era de l'ajuntament de Llimiana.

Sants Gervasi i Protasi
es celebren el 19 de juny

Insignes Martyrs famosos
De Christo molt estimats;
Gervás y Protás gloriosos,
siáu nostres Advocats.

De Valeria y Vidal fills,
De un part en Milà nasquereu,
Y en vostres pares tinguereu
Dos admirables espills;
Puix per la fé valerosos,
moríreu martiritsats.
...
Vostras reliquias venera,
Alegre sempre y ufana,
La vila de Llimiana,
La Vall, y tota Noguera;
Puix miracles portentosos
Los feu tant continuats.
...
Puix sou ab Dèu poderosos
En totas necessitats:
Gervás y Protás gloriosos,
siáu nostres advocáts.


Ermita de Sant Gervàs del Castelló Sobirà
Foto: albertrek

Foto: Raul Pastó Ceballos al bloc Conèixer Catalunya

Interior. Foto: Pcm.


Comentaris