Goigs a santa Marina. Reus (Baix Camp, Tarragona)

GOIGS EN ALABANSA DE LA GLORIOSA VERGE, Y MARTIR SANTA MARINA, QUE SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA, FUNDADA EN LA HERMITA DE NOSTRA SRA. DE MISERICORDIA DE LA CIUTAT DE REUS.

Fira de santa Marina de Reus,
 el 18 de juliol.

Si volem tots alcansar
llum y gracia divina,
procurém be de imitar
à la gloriosa Marina.

Fou la sua descendencia
noble, rica y poderosa,
gent de bona conciencia,
cristiana y virtuosa:
be sen poden alabar
de tenir tal pedra fina.
...
De virginitat corona
en lo cel li han posát,
y també segons se pregona
lo martiri ha alcansát:
Ella nos vulla aplicar
á nostres mals medicina.

Si volém cobrar salut
del dolor quens arruína,
imitém ab la virtut
la verge santa Marina.
La salut volgueu-nos dar
i també la Llum Divina.
La virtut feu-nos amar,
Oh Verge Santa Marina
.

Fòreu Vós tendra donzella
que velat té son valor;
i més tard rosa molt bella
que espandia santa olor.
Vostra vida és d'admirar,
puix tota ella és com divina.
...
Així és com cada anyada,
el divuit de juliol,
a Misericòrdia, estada,
fa tot el poble en estol.
Puix tothom que vé a pregar,
en sa millor sort atina.

La Misericòrdia de Reus. Foto: Maria Teresa Figa.

Comentaris