Goigs a sant Antoni de Pàdua

Sant Antoni de Pàdua

Defensaunos del Dimoni
Sant Antoni
de Padua anomenát,
deslliuraunos del pecát.

Vos seguint vida perfeta,
y retreta
de Sant Agustí Canonge,
vos fereu Vos sens lisonja
molt discreta
de Santedat una esponja,
ab que vencés lo Dimoni.
...
Pues en esta santa Capella
venen á ella
gent devota atribulada
siels per Vos alcansada,
y concedida
tota cosa demanada,
á pesar del gran Dimoni.

Patró sou contra'l Dimoni
Sant Antoni,
y de Cristo molt amat,
de Padua anomenát,
deslliuraunos del pecát.


Sant Antoni de Pàdua

Comentaris