Goigs a sant Anastasi. Badalona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS CAVALLER Y MARTIR SANT ANASTASI; LO QUAL PRENGUÉ MARTIRI EN BADALONA Y EN ELLA ESTAN ENTERRADAS LAS SUAS SANTAS RELIQUIAS.

Martiri de sant Anastasi

Puix de Deu alcansau tant,
sent de sa ma coronat;
Anastasi mártir sant
siau lo nostre advocat.

Com naix fresca, hermosa y bella
la flor entre las espinas:
resplandiu com una estrella
entre las idolatrías;
las quals causantvos espant,
de ellas vos sòu apartat.

La ciutat de Lleyda se honra
en haber tingut tal fill,
quedant ab la vostra sombra
libre sens ningun perill,
del qual se está gloriant,
mes que de sa antiguetat.
...
Junt ab vostra companyía
setanta y tres se oferiren
ab Sergio de santa vida,
que junts per Cristo moriren,
y ab tots ells molt triumfant
en lo cel foreu portat.

O ditxosa Badalona,
urna de tan gran tresor,
puix Deu per patró te dòna
un Sant que es ton protector,
de temporals deslliurant
tot lo terme y sequedat.

Un miracle singular
tots los anys en Badalona
es de véurer y admirar
en un ametller, que dòna
ametllas color de sanch,
que es prodigi declarat.

Guardaunos, puix podeu tant,
de tots mals y tempestats:
Anastasi mártir sant,
siau lo nostre advocat.

Font: Biblioteca de Catalunya


Font: bibliogoigsEsglésia de santa Maria de Badalona, lloc de veneració de les relíquies.
Foto: Mireia Garcia Bermejo

Fornícula o capelleta a sant Anastasi, al carrer de sant Anastasi de Badalona.
Foto: Sorenike

Cada any, l'11 de maig i la seva vigília es celebra a Badalona sant Anastasi. N'és molt tradicional la Cremada del Dimoni, en que a la vigília de la festa, es fa un Autosacramental on Sant Anastasi lluita contra els dimonis. Tot seguit comencen els focs artificials i es crema al dimoni, que des del 1955 es fa a la platja de Badalona.

Dimoni de l'any 2006. Foto: Carquinyol

Cremada del dimoni de 1998. Foto: Ottobdn

Ornamentació de la capella del sant
Foto: Ernesto Niebla

Badalona celebra el dia de sant Anastasi, amb la tradicional passada per la ciutat
Foto: Confraria de Sant Anastasi de Badalona

Sortida de l'església amb el sant. Foto: Badanotis

Foto: Francesc Cabiro


Comentaris