Goigs a sant Antoni de Pàdua. Camprodon (Ripollès, Girona)

Sant Antoni de Pàdua

Puig de vostres grans favors
dòna Deu clar testimoni:
Humil y divino Antoni,
pregau per los pecadors.

Vostra paraula divina
forsá los peixos del mar
que isquessen pera escoltar
vostra ensenyansa y doctrina:
La qual fonch tan peregrina,
que desterrá molts errors.
...
Població de Camprodon,
pots tenirte per ditxosa,
possehint en aquest mont
una prenda tan preciosa;
Per ella obtens tota cosa,
demanantho ab grans clamors.

Puig en qualsevol traball
reb vostre devot socós;
guardaunos sempre de mal,
Sant Antoni gloriós.Ermita de sant Antoni, a Camprodon
Foto i fitxa excursionista: Jordi

Foto i més informació: Cantona

Interior de l'ermita. Foto: PAS 2013.


Comentaris