Goigs del màrtir sant Fortià. Torelló (Osona, Barcelona)

GOIGS DEL INNOCENT MARTYR S. FORTIÀ, QUE SON COS SE VENERA EN LO DIA SET DE NOVEMBRE EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE TORELLÓ, BISBÁT DE VICH.

Sant Fortià

Innocent moríreu ja
per amor del Redemptor:
siau nostre defensor,
Innocent Sant Fortiá.

En la victima primera
per Christo sacrificada,
vostra sanch fou derramada
de la fe en la primavera:
Per Christo se subrogá
flor y fruit de gust y olor.

Vostra Mare os escondí,
per guardarvos de la mort;
mes vos lográu millor sort
ab lo plant queus descubrí:
Lo vil sabre Herodiá
feu vostra ditxa major.
...
En la Iglesia Parroquial
de Sant Felíu se venera
tant gran prenda, y de ella espera
la Vila tot be en tot mal:
Aquella arca senyal fa
de vostre prompte favor.Les relíquies de sant Fortià eren conservades i venerades en la parròquia de Sant Feliu de Torelló i, des de 1999, a la cripta del santuari de Rocaprevera. És copatró de Torelló.
Segons la tradició és la relíquia d'un dels Sants Innocents sacrificats per ordre del rei Herodes el Gran. Més informació...

Santuari de Rocaprevera
Foto: Sílvia Barcons

Comentaris