Goigs a sant Guillem. Campins (Vallès Oriental, Barcelona)

COBLAS DEL GLORIOS SANT GUILLEM CONFESSOR, RELIGIÓS DEL HÁBIT DE SANT BENET, ADVOCAT DE LA PARROQUIA DE SANT JOAN DE CAMPINS. Any 1866.

Sant Guillem de Deu amat,
Puig de Deu vos fa tals favors,
Siau patró y advocat
Dels que tenen fe ab Vos:
Vullaunos ser advocat,
Sant Guillem molt gloriós
.


Puig per vostra santedat
Nos fa Deu tan grans favors:
Vullaunos ser advocat,
Sant Guillem molt gloriós.

Natural foreu de Fransa,
Príncep sant y excel·lent,
Hont foreu ab alabansa
Duch y Compte juntament;
Vostra gran benignitat
Mostráu ab los pecadors.
...
De la vostra gran riquesa
Fundareu dos monastirs,
Pera que ab gran firmesa
En ells á Deu se servís;
Y ser vostra voluntat
Quedar allí religiós.
...
No té sols de Vos reparo
Aquest poble de Campins,
Patró sóu y gran amparo
D' estos llochs circumvehins;
Puig gosám tal dignitat
De un Patró tan com sóu Vos.


Ermita de Sant Guillem, a Campins.
Dibuix de Pedro Baos

L'aplec de Sant Guillem de Campins es celebra cada segon fi de setmana de maig. Hi és tradicional el tastet de mel, vi dolç i coca.
Foto: baixmontseny.info

Ermita de Campins
Foto: Salvador Soler

Interior de l'ermita
Foto: la tribuna del berguedà

Imatge de sant Guillem, amb l'ermita a la mà.
Foto: Ajuntament de Campins


Comentaris