Goigs a sant Daniel. Parròquia de santa Anna de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTIR SANT DANIEL, ESPECIAL ADVOCAT, Y GUIA DELS CAMINANTS Y NAVEGANTS, Y DELS QUE DESITJAN TENIR NOTICIA DE ELLS.

Sant Daniel de Barcelona

Puix que sou mártir de fama,
y gran privát en lo Cel;
socorreu al qui os reclama
gloriós Sant Daniel.

De pare infiel foreu fill,
si be de noble llinatge,
logránt mes clar aventatge
per Vos de virtuts espill:
A Mare, y cuant lo mon ama
deixáu, burlant á Luzbel.
...
Barcelona es molt ditxosa,
y per vos mes respectada
logránt vostra ossa Sagrada
en Santa Anna gloriosa,
desde ahont gracias derrama
vostre amor al devot Fael.

Puix que Jesucrist vos ama
guardaunos de mort cruel;
socorreu al qui os reclama
glorios Sant Daniel.


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Puix sou guia i protector
de qui us venera fidel,
alcanceu-nos tot favor
gloriós Sant Daniel
.
...
Vostres relíquies sagrades
reposen a Barcelona
i esplèndid culte se'ls dona
a Santa Agna, on són guardades;
per sempre ens conservi el Cel
un tan riquíssim tresor.

Puix al Devot, queus es fiel,
may lo deixau sens favor:
Ditxós aquell, ques de cor
devot de Sant Daniel.
...
Barcelona es molt ditxosa
y per vos mes respetada
logrant vostra ossa sagrada
en Santa Ana gloriosa,
desde ahont al devot fael
repde vos molt gran tresor.


Comentaris