Goigs a sant Daniel. Parròquia de santa Anna de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTIR SANT DANIEL, ESPECIAL ADVOCAT, Y GUIA DELS CAMINANTS Y NAVEGANTS, Y DELS QUE DESITJAN TENIR NOTICIA DE ELLS.

Més informació: Sant Daniel de Barcelona

Puix que sou mártir de fama,
socorreu al qui os reclama
gloriós Sant Daniel.

De pare infiel foreu fill,
si be de noble llinatge,
logránt mes clar aventatge
per Vos de virtuts espill:
A Mare, y cuant lo mon ama
deixáu, burlant á Luzbel.
...
Barcelona es molt ditxosa,
y per vos mes respectada
logránt vostra ossa Sagrada
en Santa Anna gloriosa,
desde ahont gracias derrama
vostre amor al devot Fael.

Puix que Jesucrist vos ama
guardaunos de mort cruel;
socorreu al qui os reclama
glorios Sant Daniel.


Puix al Devot, queus es fiel,
may lo deixau sens favor:
Ditxós aquell, ques de cor
devot de Sant Daniel.
...
Barcelona es molt ditxosa
y per vos mes respetada
logrant vostra ossa sagrada
en Santa Ana gloriosa,
desde ahont al devot fael
repde vos molt gran tresor.


Comentaris