Goigs a Sant Roc. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS SAN ROCH, ADVOCAT CONTRA LO CONTAGI Y PESTILENCIA, QUE SE VENERA EN SA PROPIA CAPELLA.


Tal es vostra santedat,
S. Roch Princep de exellencia;
que per Deu habeu lograt
lo curar de Pestilencia.

Foreu de molt alt llinatge,
y Señor de Montpellèr,
dirigin vostre viatge,
servint al Deu verdader:
Y foreu de ell tan amat,
com ho diu la experiencia.
...
La vila de Sabadèll
vos implora ab gran fervor,
y es segur no vindrà el mal
si sou son intercesor:
Vostres merits, alcansat
hauràn de Deu la paciencia.

Puix tenim tal Advocàt,
fent dels pecats penitencia;
serem per ell deslliurats
del contagi, y pestilencia.


No he trobat referències d'aquesta ermita o capella de Sabadell. Si algú ho coneix, ho pot aportar com a comentari d'aquesta entrada. Gràcies.

.

Comentaris