Goigs a sant Valentí. Sant Martí Sesgueioles (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS SANT VALENTÍ, PRESBÍTERO Y MÀRTIR, QUES CANTAN EN LA IGLESIA Y PARROQUIA DE S. MARTÍ SESGLEYOLES, EN LA CUAL SE VENERA UNA RELÍQUIA DEL SEU SAGRÁT COS.

Sant Valentí, prevere i màrtir

Lo devot que en Vos confia,
may queda desamparát,
siaunos amparo y guia,
Valentí, martir sagrat.

Sent Sacerdót ensenyareu
en Roma la Lley de Deu,
als malalts també curàreu
ab lo senyal de la Creu:
En miracles prodigiós,
y en doctrina avantatját.
...
Al Poble de Sant Martí,
queus reclama per patró
socorreulo, Valentí,
ab vostra intercessió;
Y que trobi provissió
de l'aygua necessitat.
...
Al devot que en Vos confia,
deslliuraulo del pecát,
pedra, set, y malaltía.
Valentí Martir sagrat.
Capella de sant Valentí de Vilallonga, a sant Martí Sesgueioles
Foto: Pere López

Comentaris