Goigs a sant Domènec de Guzmán

GOIGS DE NOSTRE PARE SANT DOMINGO

Sant Domènec de Guzmán

Ab gran goig y alegria
cantarem vostres llahors:
Sant Domingo llum y guia
dels Frares Predicadors.
...
La doctrina que ensenyaveu,
obraveu perfectament,
y ab lo zel que predicaveu
convertireu molta gent;
curant tota malaltia,
febres, frets y altres dolors.
...
Puig lo mon en vos confia,
ohiu llurs suspirs y plors:
Sant Domingo llum y guia
dels Frares Predicadors.


Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Goigs a sant Domènec, extrets de la Mediateca de Montpellier


Sant Domènec de Guzmán, fundador de l'Orde dels Predicadors (els Dominics)

Comentaris