Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Patrona de Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANÇA DE NTRA. SENYORA DE GRACIA, PATRONA DE LA CIUTAT DE SABADELL, VENERADA EN EL SEU ALTAR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU.


Celestial Emperadora,
Vos adora
nostre cor ab eficacia,
oh Verge Mare de Gracia.

Si de la Gracia perdé
lo gran bé
de Adam la desobediencia,
per ell y sa descendencia
Dèu volgué
fosseu Vos, ab excel·lencia,
de tal dany remediadora.
...
Sobre l' portal del carrér,
que primer
se digué de Borroméra,
per Vos de Gracia, ab fe entera
os váren fer
capella, ahont miraclera
se os trabada y protectora.

Catorse anys després portada
y colocada
en est temple parroquial,
per Patrona general
aclamada
fóreu de eix poble lleal,
del que sóu Benefactora.
...
De Sabadell Protectora,
Vos adora
nostre cor ab eficacia,
oh Verge y Mare de Gracia.Parròquia de sant Fèlix (Feliu) de Sabadell

Comentaris