Goigs a sant Pancraç, venerat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS A SANT PANCRAS, QUES CANTAN EN SA CAPELLA, ERIGIDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL MAR.


Puix en Vos sempre ha trobàt
Advocàt la devociò;
Pancrás benaventurát,
valgans vostra protecció.

En Frigia Patria lograreu,
que honrá vostra fortalesa,
de vostres Pares Noblesa,
y Sanch Illustre heredareu:
Tenint en la tendre edat
de Gentils, la educació.
...
Vos aclaman singular
los Miracles, que havéu fet,
perçò en sa Iglesia us admet
Santa Maria del Mar:
Aqui à implorar la pietát
vostra, acut la devociò.
...


GOIGS EN LLAOR DE SANT PANCRÀS, MÀRTIR LA IMATGE DEL QUAL ES VENERA EN LA SEVA CAPELLA DE LA PARROQUIAL BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR DE BARCELONA.

Pancràs, qui feu l'obra pía
d'ésser-nos conhortador:
deu-nos salut i alegria,
i el treball ennoblidor.

Pancràs, que en Frigia nasquéreu
prop de la Grega nació,
i les ires coneguéreu,
de Dioclecià traidô.
Deu-nos la fe que encenia
vostre cor en gran ardor.


Font: bibliogoigs


Antic altar de Sant Pancraç a Santa Maria del Mar

Basílica de Santa Maria del Mar
Foto: Túrelio

Comentaris