Goigs a sant Pancraç, venerat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS A SANT PANCRAS, QUES CANTAN EN SA CAPELLA, ERIGIDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL MAR.


Puix en Vos sempre ha trobàt
Advocàt la devociò;
Pancrás benaventurát,
valgans vostra protecció.

En Frigia Patria lograreu,
que honrá vostra fortalesa,
de vostres Pares Noblesa,
y Sanch Illustre heredareu:
Tenint en la tendre edat
de Gentils, la educació.
...
Vos aclaman singular
los Miracles, que havéu fet,
perçò en sa Iglesia us admet
Santa Maria del Mar:
Aqui à implorar la pietát
vostra, acut la devociò.
...


Basílica de Santa Maria del Mar
Foto: Túrelio

Comentaris