Goigs a sant Climent, Papa i màrtir. Amer (La Selva, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT CLIMENT, PAPA I MÀRTIR, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT CLIMENT D'AMER, BISBAT DE GIRONA.

Sant Climent Papa i màrtir

Vostra vida ab gran fervor
cantarém devotament:
Siau nostre protector
Gloriós mártir Sant Climent.

En Roma insigne ciutat
Nasquereu de casa noble,
Sol de vostre calitat
Clar llum de vostre poble,
Vostre mare ab gran amor
Vos criaba santament.

Per doctor i per prelat
Sant Pere apóstol prenguereu
Y en aquella santedat
Excel·lentíssim isquereu,
Puig la lley del Redemptor
Predicareu doctament.

Princep de tota la Iglesia
Sant Pere os volgué fer,
Y per mes que al mon li pésia
No volguereu ser primer,
Honrant ab humil tenor
Vostra noblesa excel·lent.
...
Puig viviu triunfador
En lo Cel eternament:
Siau nostre protector
Gloriós mártir Sant Climent.


Parròquia de Sant Climent d'Amer, amb els cingles de La Barroca al fons
Foto: Josep Maria

Església de Sant Climent d'Amer. Foto: Josep Maria

Església de Sant Climent d'Amer i cingle del Far al fons a la dreta. Foto: Josep Maria

Cementiri darrera l'església de Sant Climent d'Amer.
"Cristià, recorda't que has de morir, i mai pecaràs".
Foto: Josep Maria


Comentaris