Himne a Sant Joan Bosco

Sant Joan Bosco a la plaça de Montserrat. Foto: Josep Maria.

De pastor de les contrades
del Piamont, Déu us fa
pastor d'ànimes i pobles,
llaurador del camp sagrat.

Sant Joan Bosco, guieu-nos
per les dreceres 
de la Virtut i del Treball.

Sota el vostre sant guiatge,
van florir les belles arts;
els oficis s'ennobliren;
no pesaven els treballs.

Evangelitzeu els pobres
i doneu la mà als infants.
La pedagogia vostra
és: exemple i caritat.

Sojornàreu a Girona
unes hores immortals.
El record hi perdurava;
les petjades hi heu deixat.

Catalunya besa encara
la claror del vostre pas.
Coronàreu Barcelona
amb un temple al Cor Sagrat.

-de mn. Camil Geis-


.

Comentaris