Goigs a la Mare de Déu del Roser. Parròquia del Sant Esperit de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona)

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria,
puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent
quan us feu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que del cel us trametia
Déu el Pare, qui volia
fóssiu Mare del Roser.
...
Aquesta urbs industriosa
tothora venerarà
la vostra Imatge gloriosa
que en la Basílica hi ha.
Que sigui el vostre verger
eixa nostra Confraria.
Preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.

Puix mostreu vostre poder
fent miracles cada dia,
preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.


Altar de la Mare de Déu del Roser a la Basílica-Catedral del Sant Esperit de Terrassa
Foto: Joaquim Verdaguer

Església del Sant Esperit de Terrassa

Comentaris