Cobles del Sant Crist de Ponts. Ponts (La Noguera, Lleida)

COBLAS DEL SAN CHRISTO, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA COLEGIATA DE LA VILA DE PONS.


Patro nostre, y Crucifici
Á quius crida socorreu:
Puig estau posat en Creu
Per lo cumu benefici.

Sou de esta Vila advocat
Desde l' dia en que vingué
Y pel Segre amunt rompé
L'antich retrato Sagrat;
Lo nou es un cert indici
De que quedarvos voleu.

Per una suma desgracia
Vostre Imatge se cremá;
Y en son lloch se colocá
La nova per vostra gracia;
Señalant en est ofici
Lo amor quens profesau.
...
Cristians al Crucifici
En los treballs prest correu;
Puig está posat en Creu
Per lo cumu benefici.


Col·legiata romànica de Sant Pere de Ponts
Foto: iagordino

Comentaris