Goigs al Sant Crist. Cabrera d'Anoia (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL SANT CRISTO DE LA DITCHA Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMÁ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT SALVADOR DE CABRERA DEL PANADÉS.


Digam tots ab gran dolor
á Jesus en Creu clavát;
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecát.

Mireu en un pal posada
de Deu home la escultura,
tant feament aborrada,
que apenas te figura:
Tal afecte pecador
has á ton Deu causát.
...
Los devots que vos veneran
de Cabrera poble fiel,
feu bon Jesus que nos vejian
baix lo poder de Luzbel:
Socorreulos per favor
en totas necessitats.

Puix de tots sou Salvador,
y tant vos habem costát;
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecát.

En el temps de la Segona República, Cabrera d'Anoia es va anomenar Cabrera del Penedès, tal com ho diuen aquests Goigs.

Església de sant Salvador, al costat del Castell de Cabrera d'Anoia.
Foto: Albert Esteves

 A l'antiga església romànica, al segle XVIII se li van afegir dues capelles, la de Sant Isidre i la del Sant Crist (pagada per Josep Móra i Pons i la seva muller M. Paula Móra i Dolcet que hi foren enterrats. Més informació a Festacatalunya.cat...
L'altar barroc del Sant Crist va ser destruït i cremat l'any 1936.

.

Comentaris