Lloança a sant Isidre

Ceràmica de sant Isidre
Escola Camp Joliu, de l'Arboç

 Sant Isidre Llaurador,
us lloarem la destresa
d'estrenu treballador
del ram de la gent pagesa.

I molt més el viure sant,
seguint dels "Goigs" la lloança:
"Rompéreu el Cel orant,
que és una nova llaurança".

Llaurança, promissió
de collita assaonada,
que en les feixes del Senyor
la fruita no cau follada.

-de mn. Camil Geis-

Comentaris