Goigs al Sant Crist de Piera. Piera (Anoia, Barcelona)

GOIGS TIERNOS QUE SE CANTAN EN TEMPS DE PREGARIAS Á LA MOLT PORTENTOSA Y COMPASIVA IMATGE DEL S. CRISTO DE PIERA.


Digam tots ab gran dolor
A Jesús en creu clavat:
Socorreunos Redemptor
En nostra necessitat.

Cuant la Justicia Divina
Estaba molt irritada,
Del tot la deixá aplacada
Nostra fé tant pura y viva:
Puig per nostre gran amor
Foreu vos crucificat.
...
Los dos anys que no plogué
En tot aquest territori
Postranse al propiciatori
Abundant pluja vingué
Traent la Imatje de Deu
Se acaba la sequedat.
...
Per l' Imatje Sacrosanta
Que esta Vila de Piera
En tot temps ama y venera
Ab fé y devoció tanta,
No la tracteu ab rigor
Deuli pluja en sequetat.
...
Misericordia Senyor
Deu de eterna magestat:
Socorreunos Redemptor
En nostre necessitat.Antiga imatge del Sant Crist de Piera

Comentaris