Goigs a sant Joan Baptista. Patró de La Torre de Claramunt (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL PRECURSOR S. JOAN BAPTISTA, QUES CANTAN EN LA IGLESIA DE LA TORRA DE CLARAMUNT, SUFRAGANIA DE LA POBLA, BISBAT DE BARCELONA.

Sant Joan Baptista

Puig Jesus tant vos ha amát
Profeta sirvent de Deu;
Siau lo nostre advocát
En lo Cel com mereixeu.

Al ventre de vostra Mare
Ja foreu santificát,
Y en lo nom de Deu lo Pare
De tot mal fou preservàt,
Per habervos visitat
La Mare del Etern Deu.
...
Als malalts de cada dia
Queus venen á visitar,
Pregau á Santa Maria,
Que molt los vulla ajudar:
Altrement per caritat
Al  Senyor ó supliqueu.Uns altres Goigs a sant Joan de la Torre de Claramunt...

Església de Sant Joan Baptista a la Torre de Claramunt.
Foto: Jordi Ferrer


Comentaris