Si al cel voleu pujar... Poema a la Creu de mn. Cinto Verdaguer

Sant Crist al presbiteri
de la Sagrada Família de Barcelona
Si al cel voleu pujar
la creu n'és la carrossa
la fe n'és el fusell,
l'amor diví la roda.

Té per corsers de foc
desigs que s'enarboren,
i amunt i més amunt
no corren, no, que volen.

Qui els guia és Jesucrist,
qui en ella des del Gòlgota
triomfador del món
pujar volgué a la Glòria.


Comentaris