Goigs a sant Martí, Bisbe i Confessor

Sant Martí

Puix gozàu de tanta Gloria,
y de Deu sou tant amàt:
Teniunos sempre en memoria
Martì Benaventuràt.

Als deu Anys de vostre edat,
á vostres Pares deixareu,
y de Deu tot inflamàt
à la Iglesia vos ne anareu:
Puix foreu tant bon Prelàt,
y estàu ara en la gloria.
...
Apres de haver governàt
vostra Iglesia santament,
ple de tota santedàt
partireu alegrament:
Desta vida acompanyàt
dels Cortesans de la Gloria.
...
Guardaunos de tot pecàt,
y feu que alcançem victoria:
Hins tingàu sempre en memoria
Martí Benaventuràt.


Comentaris