Goigs a sant Galderic. Perpinyà (Rosselló), capital del departament francès dels Pirineus Orientals

GOIGS DEL GLORIÓS SANT GALDERICH, LLAURADOR, CONFESSOR Y PATRÓ DE ROSSELLÓ, CONFLENT Y VALLESPIR, LAS SAGRADAS RELIQUIAS DEL QUAL ESTÁN EN VENERACIÓ EN LA IGLESIA DE SANT JOAN, Á PERPINYÁ.


Als qui confian de vos,
Sens ningun dubte y recel,
Ajudáunos desdel cel,
Galderich Sant gloriós.
...
Fóreu Job en paciencia,
Y en lo plorar Jeremias,
Rellevant ab gran prudencia,
Agenas melancolías,
Sentint los treballs del próxîm
Mes que si fóssen de vos.
...
Quant los sants ossos portáren,
De Tolosa al sant convent,
Maravellas grans obráren
Vistas de molta gent,
Descubrint per los effectes,
Lo que ab Deu sou poderós.
...Catedral de Sant Joan Baptista de Perpinyà, on es guarden la major part de les relíquies del Sant, qui en un primer moment va ser enterrat a Sant Martí del Canigó.
Foto: LeZibou

Comentaris