Goigs a sant Mateu apòstol i evangelista

Sant Mateu apòstol, evangelista i màrtir

Mártir sou, y molt benigne
De la Ciutat de Caná,
Afavoríu aquest Poble
Puig sou Patró singular.

Príncep en Cafarnaúm
Entre los Arrendadors,
Dels qui cobráreu las rendas
Dels Romans Emperadors;
Ofici molt aborrible era,
Per axo 'l volguéreu deixar.
...
Perso teniu tres coronas,
Puig en lo Cel adorantvos,
De Apóstol y Evangelista
Y de Mártir gloriós;
Y aquestos tant grans favors
En pochs se poden trobar.


Comentaris