Goigs de la Miraculosa Llum. Manresa (Bages, Barcelona)

GOIGS DE LA MIRACULOSA LLUM, QUE VINGUÉ DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT Á LA IGLESIA DE NOSTRA SENYORA DEL CARME DE LA CIUTAT DE MANRESA, Á 21 DE FEBRER DE 1345.

La Miraculosa Llum de Manresa
Explicació del succés a Dulia

Aquella Llum resplandent,
tant gentil, tant clara y pura,
la Trinitat nos figura
Misteri tant excel·lent.

Per la aigua que pasaba,
en las terras del Bisbat,
ab gran entredit estaba
aquesta noble ciutat;
set anys continuament
durá semblant desventura,
fins que arribá la cura
de má del Omnipotent.

Poch abans que fou mitx dia
sent lo temps clar y seré,
veren la Llum que venia,
per rescát de nostre be;
de Montserrat certament
partí tant alta ventura
perque la Verge procura
sempre lo be de la gent.
...Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Font: bibliogoigs


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística
Comentaris