Goigs a la Mare de Déu de Pedra. Àger (La Noguera, Lleida)

La Mare de Déu de Pedra es va entronitzar solemnement el dia 20 d'agost de 1944. Aquesta
imatge actual és copia fidel de l'anterior i obra de l'escultor barceloní Josep Miret Llopart.
És la patrona de la Vall d'Àger.

Verge pura singular,
Mare de Deu verdadera:
Vos nos vullau ajudar
Verge Maria de Pedra.

De pedra teniu renom,
Verge benaventurada,
puig lo creador del mon
en Pedra vos ha pintada:
tant gentil vos vá deixar,
que espanta al que vos considera.

Pedra, ab la cual trencá
Deu lo cap á la serpent,
y del tot la vá postrar
pera sempre eternament;
perqué no puga danyar
en aquell que en Vos espera.
...
Pedra santa del Urgell,
ahont foreu Vos trobada,
pasareu per Balaguer
sobre una mula posada:
así vingué a parar
no guiantla y essent siega.
...
Per la gloria alcanzar
siaunos la medianera;
Vos nos vullau ajudar
Verge María de Pedra.Salve a la Mare de Déu de Pedra.

Santuari de la Mare de Déu de Pedra, a Àger
Foto: Josep Renalias


Comentaris