Cobles a l'Àngel de la Guarda. Portal de l'Àngel de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

L'Àngel de la Guarda

Puix alcansáu grans favors
al Devót, que en Vos confia;
siáu defensa, guarda, y guia,
Angel Sant, dels Pecadors.

Ans, y aprés que al Mon naixém,
contra Luzbél peleáu,
de son poder nos guardáu,
perque al Infern no baixém:
Ja que à Deu feu no deixém,
vencent sos intents traydors.
...
Quant per honrar Barcelona
Sant Vicens Ferrer vingué,
à est Portal li aparegué
guardantla vostra Persona:
Ja que ab tant rica corona
logra los timbres majors.

Agrahida esta Ciutát
à tant singular favor,
os elegí Protector,
y Capella os ha fundát:
Tots anys la solemnitát
celebrant ab sos tresors.
...
Gran ditxa logra est Portal
essent Vos son defensor;
per ser Vos son Protector
ja may dany hi ha pres Mortal:
Puix que Metge Celestial
nos preserváu de dolors.


Edició del 1879 amb la lletra actualitzada i una explicació del rector de la parròquia sobre l'origen de la devoció a l'Àngel de la Guarda a Barcelona.

Àngel Custodi de la Parròquia del Sant Àngel Custodi a Hostafrancs.
A aquesta parròquia s'hi va traslladar la imatge de l'Àngel del Portal quan al 1857 es va annexionar aquest barri a Barcelona.
Foto i més informacions: altresbarcelones

Imatge actual de l'Àngel Custodi que es troba a la façana del Banc d'Espanya del Portal de l'Àngel. Foto i més informacions: altresbarcelones
El poeta Mn. Cinto Verdaguer, explica la història d'aquest Àngel Protector de Barcelona en l'escrit "Sant Vicèns Ferrer", que a diferència d'altres relats, substitueix la corona comtal per l'escut amb les quatre barres en les mans de l'Àngel:

Meravellat s’atura,
sobre’l Portal dels Orbs veyens un Angel
qu’ab ses ales abriga Barcelona.
Axeca ab sa mà Esquerra
l’escut enorme de les Quatre Barres,
mentres sa dreta empunya
una lluhenta espasa que flameja.
Així en l’Apocalipsis
sobre’l portal de Salèm divina
Joan Evangelista vegé un Angel.
Vincèns Ferrer, l’Angel de la nostra terra,
a aqueix Angel del cel axís li parla:
-Quíe ets tu y què hi fas aquí?- Y ell li contesta:
-L’Angel Custodi só de Barcelona
y la guardo per ordre de l’Altíssim.-
A aqueix nom adorable, s’agenolla
Vicèns y ab ell aquella enorme tribu
que com serpent inmensa
al voltant séu en cercles s’es rotllada.
Cau Barcelona de Genolls en terra
y al Creador omnipotent adora
que li ha donat tant sobirà Custodi.

.

Comentaris