Himne a l'Eucaristia: El Pange lingua i el Tantum ergo. En català, llatí i per a cantar

PANGE LINGUA i TANTUM ERGO

Processó del Corpus a Girona (2013)
Foto: Josep Viñolas Puig

Canta llengua, el sant misteri
del gloriosíssim Cos
i de la sang preciosa
que el Senyor de les nacions,
fruit d'entranya generosa,
ha vessat per salvar el món.

Se'ns dona i ens volgué néixer
del sant ventre virginal
i sembrada la paraula
en el món on habita,
hi acabà la seva estada
amb la nova institució.

De genolls adorem-lo,
aquest sagrament tant gran
i el qui en fou imatge antiga
deixi lloc al ritu nou;
que la nostra fe supleixi
el defecte dels sentits.

A Déu Pare i al Fill únic
donem glòria i honor,
majestat i benaurança,
força i benedicció.
I donem igual lloança
al qui procedeix d'ambdós.
  

El Papa Benet XVI adorant l'Eucaristia

en llatí:

Pange, língua, gloriósi 
Córporis mystérium. 
Sanguinísque pretiósi, 
quem in mundi prétium, 
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 

Nobis datus, nobis natus 
ex intácta Vírgine, 
et in mundo conversátus, 
sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus
miro cláusit órdine. 

In suprémæ nocte cœnæ, 
recumbens cum frátribus, 
observáta lege plene, 
cibis in legálibus, 
cibum turbæ duodénæ 
se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum, 
Verbo carnem éfficit, 
fitque sanguis 
Christi merum, 
et si sensus déficit, 
ad firmándum cor sincérum 
sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum 
venerémur cérnui; 
et antíquum documéntum 
novo cedat rítui; 
præstet fides supplementum 
sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque 
laus et iubilátio; 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio; 
procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. Amen.

ORACIÓ. Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti, tríbue quæsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.


Per a ser cantat en català: Present a l'Eucaristia...

Clica sobre la partitura per a veure-la més gran

Amb la música gregoriana del Pange lingua o del Tantum ergo.

Present a l'Eucaristia,
Jesucrist ens crida a tots.
Amb amor fidel lloem-lo
que dels homes és Senyor.
Del pecat va redimir-nos
vessant la sang del seu cos

Al món vingué per salvar-nos
i Maria ens el donà.
D'Ell ens ve l'amor del Pare,
d'Ell ens ve l'Esperit Sant.
Jesucrist és la llum divina
que ens fa el camí molt més clar.

Darrer sopar, nit sortosa,
nit del testimoni diví.
Rodejat dels seus deixebles,
de la taula pren pa i vi
i en el cos i sang els muda
de si mateix, fet convit.

Realitzà aquell prodigi
la Paraula omnipotent;
i manà que el renovéssim
sempre més en el nom seu,
puix la Pasqua commemora
del gran triomf de l'Anyell.

Postrem-nos tots i adorem-lo,
que la fe enardeixi l'amor.
Ell s'és fet Eucaristia,
d'Ell ens ve la salvació...
És l'Anyell que el món occia
i lleva el pecat del món.

Per Ell donem glòria al Pare
puig al Crist ja pertanyem,
mentre l'Esperit curulla
de fervors la nostra fe.
Glòria al Déu Eucaristia,
glòria i honor, sempre més.
Amén.

- Ens heu donat el Pa del Cel
- Que és ple de tota delícia.

Processó del Corpus a Barcelona


Comentaris