Goigs a la Mare de Déu del Collell. Sant Ferriol (La Garrotxa, Girona)

Mare de Déu del Collell, romànica, del segle XII o XIII, que durant molts anys va ser una mare de Déu vestida com es pot veure en un mosaic situat a l'església vella

Reyna excelsa coronada,
molt mes bella, que'l Sol bell:
Siáu la nostra Advocáda,
Verge, y Santa, del Collell.
...
Miracle fonch de maravélla
la vostra Aparició,
en forma de una Donzella
al toch de la Oració;
A un devot de vostra Casa,
obra fonch del Rey del Cel.

Ditxosas son estas Valls
tenint tant preciós Joyell,
d' esta Reyna Celestial
en est Sant lloch del Collell;
Ahont la gent atribulada,
sempre troban lo remey.

Suplicamvos, gran Señora,
estant tots humiliáts,
los Devots de vostra Casa,
tingáu per encomanáts:
Las Almóynes, que'us aportan,
cobreulas dalt en lo Cel;
Puix en bona part las posan
en Vos Verge del Collell.

Guardaunos, Reyna Sagrada,
de tot perill, y flagéll:
Siáu la nostra advocada,
Verge, y Santa del Collell.Interior del Santuari del Collell, vist des del cambril de la Mare de Déu.
Foto: Jaume Catalán
Inscripció, al terra de l'església vella, on s'explica l'aparició de la Mare de Déu del Collell.
"En aquest lloc aparagué la Mare de Déu del Collell en la data 25 d'octubre del 1483. Parlà a Miquel Nogué, pagès d'El Torn"

Comentaris