Goigs a santa Cristina. Lloret de Mar (La Selva, Girona)


Gloriosa Verge, y Santa
Christina intitulada:
puix teniu gloria tanta,
siàu la nostra Advocada.

Vos foreu Martyritzada
en la edàt de onze anys:
perçó sou tant venerada
en tot lloch de Christians,
vencedora de Tiràns,
foreu Vos Verge Sagrada.

Lo Tirà de vostre Pare,
vos dava vida cruèl,
y Vos com enamorada,
que foreu del Rey del Cel:
no feyau ningun cas déll,
quant foreu atormentada.
...
A vint y quatre del mes
nomenat de Juliol,
guanyareu lo interès,
que tot bon Christià vol,
no deixareu ningun dol,
morireu regozijada.

La vostra Santa Capella,
es del Terme de Llorèt,
la figura, y Vostella
de vostron Cos jovanet,
alcançau-nos cami dret,
quät moriàm à la jornada.

Als Mariners qui per Mar
van navegánt nit, y dia,
Verge vullau ajudár,
en temps que menester sia,
y sempre los siáu guia,
dantlos Mar abonançada.

Gloriosa Verge, y Santa,
dels Christiàns reclamada:
puix teniu gloria tanta,
siàu la nostra Advocada.Ermita de Santa Cristina a Lloret de Mar.
Foto: Josep Maria

Oratori de Santa Cristina al camí d'entrada a l'ermita.
Foto: Josep Maria

Ermita de Santa Cristina a Lloret de Mar


Comentaris