Goigs a sant Josepmaria. Parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS DE LA BEATIFICACIÓ

Sant Josepmaria

Cal seguir el diví voler
en el fer de cada dia:
així ho féu Josepmaria
Escrivà de Balaguer.

Apòstol del gran missatge
d'assolir la santedat,
amb el Crist com a guiatge
cadascú en el seu estat;
i és que per amor a Déu
cal menar la pròpia vida.
...
L'obra de Déu hem de fer
tant de nit com si és de dia:
així ho féu Josepmaria
Escrivà de Balaguer.
GOIGS DE LA CANONITZACIÓ

Cal seguir el camí d'amor
com féu Sant Josepmaria,
Deu amb l'Obra nova vida
i el camí que duu al Senyor.
Comentaris