Goigs a la Mare de Déu de la Llet. Castellmeià (La Segarra, Lleida)

Mare de Déu de la Llet

A Vos acudim, Maria,
Verge i Mare singular.
En apuros y en desgracias
Vullaunos sempre ajudar.
...
Mentres Jesús fou petit,
Vostre amor lo alimentava
Ab dolsa llet que xuclava
De vostre virginal pit;
Mare de Deu de la llet
Persò se 'us vé á reclamar.

Baix eix títol tan hermós
Estau en esta capella,
Sent nort y benigna estrella
Pe 'ls que recorren á Vos:
Donchs per aqueix mon de enganys
Conduhiunos sens pecar.

De la Segarra á la punta
En lo terme de Mejá,
Aquesta capella está,
Ahont molta gent se junta;
L'Urgell teniu á la vista,
Y tot ho podeu salvar.
...
Ja que Deu vos fa la gracia
De poderho tot obrar:
En apuros y en desgracias
Vullaunos sempre ajudar.


Ermita de la Mare de Déu de la Llet a Castellmeià
Foto d'Àngela Llop

Molts miracles Vos obrau
en lo Urgell y la Segarra:
puig sou Reina Singular
de la Llet annomenada.
...
Una fon us reserbau
en aquest terme Señora,
per nostron manteniment
de aigua mol saborosa;
per la Segarra y Urgell
es aigua mol realsada.
...
Comentaris