Goigs a les relíquies dels sants màrtirs Julià, Vicent i Bonifaci, venerades a Riudoms (Baix Camp, Tarragona)

Relíquies dels sants Julià, Vicent i Bonifaci

En les grans afliccions,
de Riudoms sou l'alegria:
Nobles màrtirs i patrons
sigueu nostra empara i guia.

La clemència divina
ens ha fet mercè cabal
enviant-nos per tot mal
la més certa medecina,
excel·lents proteccions,
bon remei d'aquesta vila...
...
Dels sants màrtirs Julià,
Bonifaci i de Vicent
ens ha fet un ric present
que de mal ens guardarà.
De la fe són bastions
de tots ells cada relíquia...
...
Cada cop que aquesta vila
falta d'aigua hagi tingut
sempre l'heu socorregut,
màrtirs sants, quan amb fe viva
retornava als hàbits bons
i pregava com calia...
...

Sant Julià, màrtir

Parròquia de sant Jaume de Riudoms

Comentaris