Goigs molt antics a la Mare de Déu del Tura. Olot (Garrotxa, Girona)

LOS GOIGS DE LA SANTÍSSIMA, Y PURÍSSIMA VERGE MARIA DELTURA, ADVOCADA, Y PROTECTORA DE LA VILA DE OLOT. (Any 1665)

Mare de Déu del Tura

Puix portareu lo tresor
restaurant tota natura,
remediau nostre plor
sagrada Verge DelTura.
...
La vila de Olot Senyora
de vos molt honrada està,
pus la vostre santa Casa
al mitx de la vila està:
visitanvos ab amor
tenintvos per Protectora,
feu à tots mercès Senyora
sagrada Verge DelTura.
...
Verge santa y coronada
remediau nostra tristura,
essent de tots advocada
sagrada Verge DelTura.
Mare de Déu del Tura, patrona d'Olot

Comentaris