Càntic a la Verge del Collell. Sant Ferriol (Garrotxa, Girona)

Mare de Déu del Collell
Foto: Jaume Catalan

Venim a vostres plantes
Oh Verge del Collell!
D'amor a di-us complantes
sota el vostre mantell.
Colliu el càntic nostre
que puja dret a Vós,
Sentor de l'alè vostre,
com un faixat de flors.

Som joventut de frisa
per heure la virtut,
la vida feu'ns feliça
amb vostre dolç ajut.
Senyora d'ulls dolcíssims,
Regina d'eixa afrau,
mireu amb ulls suavíssims,
reflexe del cel blau.
Car sou l'auba del dia,
del Paradís portell.

Us saludem, Maria,
Regina del Collell.
Comentaris