Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona)

GOIGS COMMEMORATIUS DE L'ENTRONITZACIÓ DE LA VERGE DE MONTSERRAT.
VENERADA EN L'ARXIPRESTAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER SA PONTIFICIA I REIAL CONFRARIA I ADVOCADA DEL "MONTEPÍO" DEL MATEIX SANT NOM.
PATRONA DEL GREMI DE CONFITERS I PASTISSERS.

Mare de Déu de Montserrat

Daurada mateix que el blat
i bruna de sol d'altura
serveu-nos l'ànima pura,
oh Verge de Montserrat!

En vostra faç somrient
tan tendre amor s'hi retrata,
que el trist romeu que us acata
en dolces flames s'encén,
i sent tal felicitat
que oblida tota malura.

Seguda en tron esplendent
amb vostre fill a la falda,
la Reina sou per qui malda
un poble actiu i fervent.
De cada vila i ciutat
la fe us proclama, segura.
...
D'aqueixos cingles estant,
Patrona de Catalunya,
al trist qui de Vós s'allunya
vers altra terra emigrant,
o per camins de maldat,
guieu la passa insegura.
...
Puix sou Estel abrandat
damunt nostra vida obscura,
serveu-nos l'ànima pura,
oh Verge de Montserrat!
Comentaris