Cobles a Maria, Mare de la Providència. Aiguaviva (Gironès, Girona)

Mare de Providència
Aquesta Mare de Déu es venerava, abans del 1936, en un altar de l'esquerra del
creuer de l'església.

Per ser fiels al Salvador
Demanám vostre assistencia;
O Mare de Providencia!
Daunos fé, esperansa, amor.

De Deu sempre possehida
Ja desde la eternitat,
Sou, seréu, y habeu estat
De son amor preferida;
A un tal poder elegida
Que sou del infern terror.
...
Tota la cort celestial
Vos proclama Filla, Esposa,
Mare de Deu, Poderosa,
Despres de Deu, sens igual;
Que per vostre ma real
Del cel baixa tot favor.
...
Aygua-Viva en Vos Senyora
La esperansa te posada,
Que de tot mal deslliurada
Será ab tal Mediadora;
Per lo que desde aquesta hora
Vos dona l' anima y cor.

Pues que en Vos está l' candor
De la mes fina clemencia;
O Mare de Providencia!
Daunos fé, esperansa, amor.


Parròquia de Sant Joan d'Aiguaviva

Comentaris